Archive for the ‘IPA’ Category

Kelas III IPA 4

Posted: 21 January 2011 in IPA

III IPA 4 atau lebih dikenal dengan sebutan X-Travaganza

Diketuai oleh : Asep Ana Nuhana alias Asep

Dengan wali kelas : Ibu Budiharti

Foto bersama dengan Wali kelas IPA 4 :

Foto Bersama IPA 4

Wajah-wajah sebenarnya IPA 4 :


Wajah Anak-anak IPA 4

Advertisements

Kelas III IPA 3

Posted: 21 January 2011 in IPA

III IPA 3 atau lebih dikenal dengan sebutan Excelent

Diketuai oleh : Romi Kurnia Saragih alias Gondes

Dengan wali kelas : Bpk Waluyo

Foto bersama dengan Wali kelas IPA 3 :

Foto Bersama IPA 3

Wajah-wajah sebenarnya IPA 3 :


Wajah Anak-anak IPA 3

Kelas III IPA 2

Posted: 21 January 2011 in IPA

III IPA 2 atau lebih dikenal dengan sebutan Scooby doo

Diketuai oleh : Syaichu Ali Yusni alias Ciu

Dengan wali kelas : Bpk Lili Ahmad MR

Foto bersama dengan Wali kelas IPA 2 :

Foto Bersama IPA 2

Wajah-wajah sebenarnya IPA 2 :


Wajah Anak-anak IPA 2

Kelas III IPA 1

Posted: 21 January 2011 in IPA

III IPA 1 atau lebih dikenal dengan sebutan TOSCA

Diketuai oleh : Harun Sugiarto alias Kirun

Dengan wali kelas : Bpk Rudi Suryadi

Foto bersama dengan Wali kelas IPA 1 :

Foto Bersama IPA 1

Wajah-wajah sebenarnya IPA 1 :


Wajah Anak-anak IPA 1